niedziela, 14 czerwca 2015

43. Kamilla Baar

Cześć, w piątek otrzymałem odpis od Kamilli Baar.

Czas oczekiwania/Waiting time: 07.05.15 - 12.06.15
Wysłane/Send:  3 zdjęcia/photos, LOR, SASE
Otrzymane/Received: 3 podpisane zdjęcia/ 3 autographs  

Adres/Adress:
Teatr Narodowy 
Plac Teatralny 3 
00-077 Warszawa 
"dla Kamilli Baar" 

4 komentarze: